Komité - Oplysning om 5G til den danske befolkning

07-05-2021

Kontaktoplysninger

Bakkegårdvej 44, 6851 Janderup Vestj

Indsamlingsperiode

Fra den 8. maj 2020 til den 7. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.nejtil5g.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og merchandise.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 6237 Konto 0014083332)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til afholdelse af borgermøder og demonstrationer og diverse events og til fremstilling af flyers, plakater, labels, artikler og læserbreve i danske dagblade, i forbindelse med udbredelsen af kendskabet til 5G og elektromagnetisk stråling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 7. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02396