Komité - Indsamling til demonstration til ære for Samuel Paty og for ytringsfriheden

20-10-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Nina Palesa Bonde, Maria Bundgaard Bjørn og Niels Ivar Larsen

Indsamlingsperiode

Fra den 26. oktober 2020 til den 20. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events, sociale medier (Facebook) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.6637NM) og konto-overførsel (Reg. 5033 Konto 1836945)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at dække udgifterne til demonstration. Herunder udgifter til opsættelse af scene og indkøb af fakler til demonstration. Herunder fakler, scene, spande, sand sække mv.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til en ny demonstration til støtte for ytringsfriheden eller til Danske Hospitalsklovne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02913