Komité - Hjælp Martin til et bedre liv

20-01-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Ditte Daugaard Christensen, Ernst Christiansen og Lis Therkelsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. november 2020 til den 20. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 4930 Konto 4930284394)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til genoptræning og afvikling af gæld til det offentlige.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til et handicapvenligt køretøj.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03002