Komité - Hjælp Anika

12-10-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Marijana Siljic, Martina  Kuga og Ulla Grøn.

Indsamlingsperiode

Fra den 13. oktober 2020 til den 12. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (Samlind, Gofundme), sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel og Mobilepay 615180

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for 2årige Anika Manic, som har Spinal Muskelatrofi (SMA1).

Overskuddet fra indsamlingen skal overføres til RehabiliteringsCenter For Muskelsvind (RCFM).

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 12. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02805