Hørning Idrætscenter

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Toftevej 53F, 8362 Hørning - CVR 32850693

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 546422) og kontooverførsel (Reg.1688 konto 3231303935)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opførsel af hal nr.3 inklusiv springsal ved Hørning Idrætscenter, Toftevej 53 8362 Hørning.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne tilbagebetales.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03108