Helping Humanity

14-08-2021

Kontaktoplysninger

Frøhaven 7, 2630 Taastrup

Indsamlingsperiode

Fra den 15. august 2020 til den 14. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og SMS.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5326 Konto 0246806).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål: ”Det er foreningens formål at støtte velgørenhedsprojekter relateret til uddannelse, sundhed, katastrofer og socialøkonomiske velstand uden hensyntagen til religion, hudfarve og etnicitet”.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02705