GRUNDFOS HOLDING A/S

01-07-2021

Kontaktoplysninger

Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro – CVR 31858356

Indsamlingsperiode

Fra den 2. juli 2020 til den 1. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger. (Nr.512421)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vandprojekter og vandsystemer i Honduras samt kommende projekter i Venezuela, Zimbabwe og Indien.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til andre Grundfos projekter i 2021.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03021