Gigtramte Børns Forældreforening

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Valdemarsvej 337, 7400 Herning – CVR 21174491

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.40374) og kontooverførsel (Reg.0828 Konto 0003673553)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for arrangementer for børn med gigt og deres familier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03074