Foreningen forsvundne personer

10-05-2021

Kontaktoplysninger

Rosenlundsvej 5, 2791 Dragør, CVR 38391623

Indsamlingsperiode

Fra den 11. maj 2020 til den 10. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlings-platform og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 42966) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde samt indkøb af redskaber i forbindelse med søgninger af privatpersoner herunder overnatninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02442