Foreningen Cykling uden alder

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Otto Busses Vej 5, 1. 2450 København SV - CVR 35689990

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.cyklingudenalder.dk), sociale medier (Facebook, Instagram) og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 86819) og kontooverførsel (Reg. 7780 Konto 2324812)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for videreudvikling af Foreningen Cykling uden alder. Herunder med særligt fokus på styrkelse af det frivillige engagement gennem fælles arrangementer hvor cykelpiloter, passagerer og personale mødes.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03504