Discotek IN ApS

31-10-2021

Kontaktoplysninger

Generatorvej 8B, 2860 Søborg  

CVR: 27798870

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.twitch.com), og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 140725)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og udvikling af Discotek INs livestream og arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02830