Det Islamiske Trossamfund i Danmark

23-04-2021

Kontaktoplysninger

Dortheavej 45, 2400 København NV

Indsamlingsperiode

Fra den 24. april 2020 til den 23. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.wakf.com), online indsamlingsplat-form, sociale medier (Facebook), salg/auktion og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for renovering af Det Islamiske Trossamfund i Danmarks lokaler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02374