DEN SELVEJENDE INSTITUTION LYKKELIGA DANMARKS SKÆVESTE FÆLLESSKAB

31-08-2021

Kontaktoplysninger

Svendborgvej 5, 9220 Aalborg Øst, cvr. nr. 38523252

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.238341, 97896, 621200, 555164) og kontooverførsel (Reg. 9280 konto 1940210681)

Indsamlingens formål

Indsamlingens formål:

Midlerne skal anvendes til fordel for Lykke Cup.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02746