Den dansk franske skoles venner

14-08-2021

Kontaktoplysninger

Tagensvej 188, 2400 København NV  

Indsamlingsperiode

Fra den 15. august 2020 til den 14. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår på online indsamlingsplatform (Gofundme)

De indsamlede midler modtages via og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk støtte til Den dansk-franske Skole af 2014 S/I, Tagensvej 188, 1. 2400 København NV.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02656