DBL-KOOSO

11-07-2021

Kontaktoplysninger

Slotsalle 14, 6440 Augustenborg

Indsamlingsperiode

Fra den 12. juli 2020 til den 11. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.burkinaskole.dk) sociale medier og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 21247598) og kontooverførsel (Reg. 1551 Konto 11011934)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for rent drikkevand, sundhed og uddannelse i byen Touroba og omegn, Burkina Faso samt udgifter i forbindelse med indsamlingen.

Såfremt indsamlingen overstiger 300.000kr vil der i samarbejde med AESF, blive støttet i lokalsamfundet til ønskede projekter indenfor DBL-KOOSO område.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 11. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02636