DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Vestervej 15, 6880 Tarm - CVR 13018006

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dfoi.dk), online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.22285) og kontooverførsel (Reg.9325 Konto 7881738)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for informationsudbredelse, oplysning, støtte, råd, undervisning og vejledning samt aktiviteter til foreningens medlemmer. Informationsudbredelse, vidensdeling og indsamling af viden til fagpersoner i sundheds- og socialindustrien samt foreningens egen drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03134