Brobyggerne

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Købmagergade 43, 1150 København K - CVR 37747610

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.brobyggerne.dk), online indsamlingsplatform og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.58552) og kontooverførsel (Reg.8401 Konto 1059999)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for videreudvikling af foreningen. Herunder afholdelse af arrangementer inkl. dialogkaffe møder og erhvervelse af medlemmer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03225