ANDERS LASSEN FONDEN

27-07-2021

Kontaktoplysninger

Thisted Landevej 53, 9430 Vadum  

Indsamlingsperiode

Fra den 28. juli 2020 til den 27. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.anderslassenfonden.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 775385) og kontooverførsel (Reg. 4183 Konto 3001863290).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Anders Lassen Fondens vedtægtsbestemte formål, som er:

  • At belønne betydningsfuld militær indsats samt støtte og opmuntre tilskadekommet dansk militær personel.
  • At tilgodese personer der yder eller har ydet en særlig humanitær indsats, eller sådanne personers efterladte, og som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold, i form af en engangsydelse.
  • At yde et økonomisk bidrag som anerkendelse eller opmuntring til med-lemmer eller tidligere medlemmer af Jægerkorpset eller Frømandskorpset eller sådannes pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 27. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger 

J.nr. 20-700-02643