Amanah

20-06-2021

Kontaktoplysninger

Martins Minde Havekoloni 171, 5240 Odense NØ, CVR 36256222

Indsamlingsperiode

Fra den 22. juni 2020 til den 20. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 28774500) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Amanahs køb af jord til muslimske begravelser.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne gemmes til at formålet kan opfyldes.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til drift af Amanah.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02535