ALBERTE

30-04-2021

Kontaktoplysninger

Ingers Vej 52, 4653 Karise

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2020 til den 30. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform & sociale medier (Facebook, Instagram). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at dække omkostninger forbundet med Albertes skrumpet lillehjerne. Herunder stamcellebehandlinger i udlandet, rejseomkostninger og ophold for hende og ledsagere, tabt arbejdsfortjeneste til hendes forældre ved rejserne, andre behandlinger, hjælpemidler, træningsudstyr samt oplevelser og lignende der kan lette tilværelsen for Alberte og hendes familie.

I tilfælde af, at Alberte bortkommer før midlerne er opbrugt skal overskydende midler anvendes til omkostningerne forbundet med dødsfaldet. Yderligere restbeløb udbetales til Albertes forældre til hjælp med at komme videre.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02399