Silkeborg Oasekirke

03-09-2020

Kontaktoplysninger

Frichsvej 2, 8600 Silkeborg

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.silkeborgoasekirke.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for aktiviteter i Silkeborg Oasekirke. Uddeling af julepakker og ferieoplevelser til dårligt stillede personer i Silkeborg.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00367