Komité v. Nazreen Ahmed - Go fund me page for Asma

31-05-2020

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Nazreen Ahmed

Kontaktmail: naz@live.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 2. februar 2020 til den 31. maj 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme) samt sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Asma dialyse behandlinger i England.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til gebyr, transportudgifter, betaling af 4 dialysebehandlinger. I tilfælde af at der er overskud efter opfyldt formål, skal midlerne bruges til medicinudgifter, transport, gebyr og 4 dialysebehandlinger.

I tilfælde af at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne bruges til bisættelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02202