Love og regler

Erstatningsnævnet behandler ansøgninger om erstatning til personer, der har fået en fysisk eller psykisk personskade som følge af en straffelovsovertrædelse.

Reglerne herom findes i offererstatningsloven, som kan findes her.

Nævnet kan tillige tilkende erstatning efter reglerne i erstatningsansvarsloven, som kan findes her 

Nævnets forretningsorden kan findes her.

Visse erstatnings- og godtgørelsesbeløb reguleres hvert år. Du kan finde taksterne for 2020 og tidligere år her (PDF).