Om Betaling af erstatning – regres

Når Erstatningsnævnet har tilkendt erstatning eller godtgørelse til en skadelidt, indtræder staten i skadelidtes krav mod skadevolderen.

Erstatningsnævnet og nævnets sekretariat behandler ansøgninger om erstatning til personer, der har fået en fysisk eller psykisk personskade som følge af en straffelovsovertrædelse. Hvis Erstatningsnævnet kommer frem til, at personen skal have erstatning, udbetaler staten pengene.   

Staten indtræder herefter i den skadelidtes krav mod skadevolderen. Det fremgår af offererstatningslovens § 17. 

Det er Civilstyrelsen, der beslutter, om staten skal opkræve den udbetalte erstatning eller godtgørelse hos den person, som var årsagen til skaden. Civilstyrelsens beslutning om at opkræve pengene hos skadevolderen vil kunne prøves ved domstolene.