Organisationsdiagram

Direktør

Lene V. Roesen

Ledelsesstøtte & Udvikling

Staben

Stabschef Thomas Thidemann

HR
Økonomi
Kommunikation
It & digitalisering
Databeskyttelse & informationssikkerhed

Offererstatning

Kontorchef Louise Ingerslev Andersen

Sekretariat for Erstatningsnævnet 

Fonde & Ejendomme

Kontorchef Birthe V. Jespersen

Fondssager
Personretssager
Erhvervelsessager
Arvesager
Statstidende

Tilskud & Retslægeråd

Kontorchef Eva Aaen

Tilskud til retshjælpskontorer
Sekretariat for Retslægerådet
Indsamlingsnævnet
Rådet for Offerfonden

Proces & Retsinformation

Kontorchef Rikke S. Jørgensen

Fri proces
Advokatbeskikkelser 
Retsinformation & Lovtidende

Kontrol & Regres

Kontorchef Erich Erichsen

Erstatningskrav mod skadevoldere
Kontrol og tilsyn med fonde, indsamlinger mv.