Organisationsdiagram

Direktør

Lene V. Roesen

Ledelsesstøtte & Udvikling

Christian Hjortdal

Staben

Stabschef Thomas Thidemann

Økonomi
HR
GDPR og informationssikkerhed
IT og digitalisering
Kommunikation

Offererstatning

Kontorchef Louise Ingerslev Andersen
Souschef Jeanett Palmann Jensen

Offererstatningssager

Fonde & Ejendomme

Kontorchef Birthe V. Jespersen
Souschef Jesper Kjerulf Christensen

Fondssager
Personretssager
Erhvervelsessager
Arvesager
Statstidende

Tilskud & Retslægeråd

Kontorchef Eva Aaen
Souschef Sanne Hjorth Henriksen

Retslægerådssager
Offerfondssager
Indsamlingssager
Tilskudssager

Proces & Retsinformation

Kontorchef Rikke S. Jørgensen
Souschef Gry Lee Rossing Christensen

Sager vedr. fri proces
Advokatsager
Retsinformation
Lovtidende

Kontrol & Regres

Kontorchef Erich Erichsen

Behandling af erstatningskrav mod skadevoldere
Kontrol & Tilsyn, herunder bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering