Organisationsdiagram

Direktør

Lene V. Roesen

Organisations- og driftsudvikling

Erich Erichsen

Staben

Økonomichef Thomas Thidemann

Økonomi
HR
GDPR
Information & Service

Offererstatning

Kontorchef Louise Ingerslev Andersen
Souschef Jeanett Palmann Jensen

Offererstatningssager

Proces & Retsinformation

Kontorchef Rikke S. Jørgensen
Souschef Lis Andersen

Sager vedr. fri proces
Advokatsager
Retsinformation
Lovtidende

Fonde & Ejendomme

Kontorchef Birthe V. Jespersen
Souschef Jesper Kjerulf Christensen

Fondssager
Personretssager
Erhvervelsessager
Arvesager

Tilskud & Retslægeråd

Kontorchef Eva Aaen
Souschef Niels A. Tipsmark

Retslægerådssager
Offerfondssager
Indsamlingssager
Tilskudssager