Organisationsdiagram

Direktør

Lene V. Roesen

Ledelsesstøtte og udvikling

Ledig

Staben

Økonomichef Thomas Thidemann

Økonomi
Udbetaling af erstatninger til skadelidte
HR
GDPR
IT og digitalisering

Offererstatning

Kontorchef Louise Ingerslev Andersen
Souschef Jeanett Palmann Jensen

Offererstatningssager

Fonde & Ejendomme

Kontorchef Birthe V. Jespersen
Souschef Jesper Kjerulf Christensen

Fondssager
Personretssager
Erhvervelsessager
Arvesager

Tilskud & Retslægeråd

Kontorchef Eva Aaen
Souschef Sanne Hjorth Henriksen

Retslægerådssager
Offerfondssager
Indsamlingssager
Tilskudssager

Proces & Retsinformation

Kontorchef Rikke S. Jørgensen
Souschef Ledig

Sager vedr. fri proces
Advokatsager
Retsinformation
Lovtidende

Kontrol & Regres

Kontorchef Erich Erichsen

Behandling af erstatningskrav mod skadevoldere
Kontrol & Tilsyn, herunder bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering