Om Civilstyrelsen

Civilstyrelsen er en del af Justitsministeriets koncern, hvor vi arbejder for at være garant for retsstatens grundlæggende principper

Civilstyrelsen hører under Justitsministeriet og varetager følgende sagsområder:

 • Sekretariat for Erstatningsnævnet
 • Sekretariat for Indsamlingsnævnet
 • Fri proces
 • Tilladelser til erhvervelse af fast ejendom
 • Fondsmyndighed for ikke-erhvervsdrivende fonde
 • Sekretariat for Offerfonden (Rådet for Offerfonden)
 • Advokatsager
 • Sekretariat for Retslægerådet
 • Tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter
 • Visse sager vedrørende arv & testamente
 • Klageinstans for værgemål og fremtidsfuldmagter
 • Retsinformation
 • Kontrol & Tilsyn med fonde og indsamlinger
 • Betaling af erstatning - regres
 • Udgivelse af Statstidende