Om Civilstyrelsen

Civilstyrelsen er en del af Justitsministeriets koncern, hvor vi arbejder for at være garant for retsstatens grundlæggende principper.

Civilstyrelsen hører under Justitsministeriet og varetager følgende sagsområder:

  • Fri proces og retshjælp
  • Fonde
  • Personret
  • Arveret
  • Erhvervelse af fast ejendom
  • Fælles statslig retskildeformidling