Anbringelse af formuen i fast ejendom

Tvangsarv kan som udgangspunkt kun båndlægges i en godkendt forvaltningsafdeling, jf. arvelovens § 54, stk. 1.

Såfremt arvingen samtykker heri, kan en tvangsarv imidlertid med Civilstyrelsens tilladelse båndlægges på anden måde, navnlig i fast ejendom, jf. arvelovens § 54, stk. 2.

Anbringelsen kan således ske, hvis der i testamentet er truffet bestemmelse om båndlæggelse, og en fast ejendom eller et andet særligt aktiv i boet efter arvingens anmodning tillades udlagt denne som båndlagt.

Ved afgørelsen lægger Civilstyrelsen blandt andet vægt på, om udlægget er økonomisk ansvarligt for arvingen.

Ansøgningen skal indeholde oplysning om arvingens økonomiske forhold, herunder et budget, hvoraf den pågældendes indtægter og udgifter fremgår, oplysning om formueforhold, samt den pågældendes seneste årsopgørelse.

Friarv kan båndlægges på anden måde end efter arvelovens § 54, stk. 1, uden arvingens samtykke og Civilstyrelsens tilladelse.