Fonde mv.
Båndlagt arv

Civilstyrelsen har det øverste tilsyn med båndlagt arv.

Civilstyrelsen er således klageinstans for Familieretshusets afgørelser i sager om blandt andet frigivelse af den båndlagte arv.

Herudover træffer Civilstyrelsen efter gammel praksis afgørelse i sager om båndlagte gaver.

Endelig udfærdiger Civilstyrelsen generelle regler for båndlagt arv. Styrelsen har således blandt andet udstedt båndlæggelsesbekendtgørelsen, som angiver reglerne for, hvor og i hvilke aktiver den båndlagte arv skal anbringes, samt hvordan midlerne skal bestyres.