Fonde
Værgemål

Reglerne om værgemål findes i Værgemålsloven, jf. lov nr. 1015 af 20. august 2007.

Civilstyrelsen har endvidere fastsat nærmere regler i:

Værgemålsbekendtgørelsen             jf. bekendtgørelse nr. 1444 af 13. decmber 2013 

Sagsbehandlingsbekendtgørelsen

             jf. bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af
             værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens
             vederlag m.v., med senere ændringer.

Senere ændringer til sagsbehandlingsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse nr. 975 af 29. september 2011

Bekendtgørelse nr. 766 af 24. juni 2013

 

Cirkulæreskrivelse nr. 10324 af 16. december 2014 (PDF)

Cirkulæreskrivelse nr. 11045 af 17. november 2015

Cirkulæreskrivelse nr. 10224 af 2. december 2016

Cirkulæreskrivelse nr. 10092 af 18. oktober 2017

Værgevejledningen (PDF)