Fonde
Værgemål

Reglerne om værgemål findes i Værgemålsloven, jf. lov nr. 388 af 14. juni 1995.

Civilstyrelsen har endvidere fastsat nærmere regler i:

Værgemålsbekendtgørelsen             jf. bekendtgørelse nr. 1444 af 13. decmber 2013 

Sagsbehandlingsbekendtgørelsen

             jf. bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af
             værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens
             vederlag m.v. 

Cirkulæreskrivelse nr. 9581 af 25. november 2011

Cirkulæreskrivelse nr. 9557 af 14. november 2012

Cirkulæreskrivelse nr. 9666 af 29. november 2013 

Cirkulæreskrivelse nr. 10224 af 2. december 2016

Værgevejledningen (PDF)