Ikke erhvervsdrivende fonde

Reglerne om ikke erhvervsdrivende fonde findes i fondsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 20. september 2012 om fonde og visse foreninger med senere ændringer.

 

Senere ændringer til fondsloven:

Lov nr. 634 af 12. juni 2013 (forældelsesfristen for overtrædelse af lovens bestemmelser er 5 år)

Lov nr. 639 af 12. juni 2013 (konsekvensændring vedr. henvisning til lov om offentlighed i forvaltningen) 

Lov nr. 734 af 25. juni 2014 (forhøjelse af kapitalkravet fra 250.000 kr. til 1 mio. kr. m.v.)

Lov nr. 262 af 16. marts 2016 (Indførelse af register over reelle ejere)

 

Civilstyrelsen har endvidere fastsat nærmere regler i anbringelsesbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 957 af 10. juli 2013 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler.

 

Senere ændringer til anbringelsesbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse nr. 1075 af 13. september 2017