Fonde mv.
Godkendte forvaltningsafdelinger

 

Fortegnelse over forvaltningsafdelinger, der er godkendt til at bestyre midler, der tilhører personer, der er under værgemål, og båndlagt arv for myndige arvinger:

 

Danske Bank, Forvaltningsafdeling

Holmens Kanal 2-12

1092 København K

Telefon: 45 12 76 00

Telefax: 45 14 98 11

www.danskeforvaltning.dk

3946@danskebank.dk

 

Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Toldbodgade 33, 3.

Postboks 9019

1022 København K

Telefon: 33 69 17 77

Telefax: 33 14 97 96

www.forvaltningsinst.dk

forv@forvaltningsinst.dk

 

Handelsbanken

Forvaltningsafdelingen

Østergade 2

7400 Herning

Telefon: 44 56 21 30

Telefax: 97 21 17 14

www.handelsbanken.dk/forvaltning

forvaltning@handelsbanken.dk

 

Jyske Forvaltning

Vestergade 8-16

8600 Silkeborg

Telefon: 89 89 89 89

Telefax: 89 89 24 35

www.jyskebank.dk/forvaltningsafdelingen

forvalt-afd@jyskebank.dk

 

Lån & Spar Bank A/S

Forvaltningsafdelingen

Højbro Plads 9-11

Postboks 2117

1014 København K

Telefon: 33 78 20 00

Telefax: 33 78 23 05

www.lsb.dk

hoejbro@lsb.dk

 

Nordea Forvaltning

Grønjordsvej 10

Postboks 850

0900 København C

Telefon: 33 33 33 33

Telefax: -

www.nordea.dk

forvaltning@nordea.com

Personlig henvendelse:

Grønjordsvej 10 

2300 København S

 

Nykredit Banks Forvaltningsafdeling

Kalvebod Brygge 47

1780 København V

Telefon:  44 55 99 78

Telefax:  44 55 55 69

forvaltning8128@nykredit.dk

  

Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark

Filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige

Forvaltningsafdelingen

Bernstorffsgade 50

1577 Købehavn V

Telefon: 33 28 28 28

Telefax: 33 28 13 99

www.seb.dk

sebprivatebanking@seb.dk 

 

Spar Nord Bank A/S

Forvaltningsafdelingen

Skelagervej 15

Postboks 162

9100 Aalborg

Telefon: 96 34 40 00

Telefax: 96 34 45 73

www.sparnord.dk

sparnord@sparnord.dk

 

Sydbank

Forvaltningsafdelingen

Peberlyk 4

Postboks 1038

6200 Aabenraa

Telefon: 74 37 37 37

Telefax: 74 36 35 76

og

Kongens Nytorv 30

1050 København K

Telefon: 74 37 78 00

Telefax: 74 37 78 98

www.sydbank.dk/privat/opsparing/forvaltning