Sammenlægning af fonde

Sammenlægning af fonde kræver Civilstyrelsens tilladelse, jf. fondslovens § 32, stk. 1.

Ansøgningen skal ledsages af en begrundelse for ønsket om sammenlægning og dokumentation for størrelsen af fondene, eventuelt i form af fondenes seneste årsregnskaber. Efter Civilstyrelsens praksis kan sammenlægning af fonde ske, hvis fondene har samme eller lignende formål, og hvis fondene har eksisteret i mere end 10 år.

Det er en betingelse, at der ikke sker ændring af de oprindelige formål, og at der heller ikke sker indskrænkninger i aktuelle rettigheder eller berettigede forventninger om ydelser fra fondene.

Civilstyrelsen kan i forbindelse med en tilladelse betinge, at der i vedtægten for den fortsættende fond indsættes en fordelingsnøgle, hvoraf fremgår, hvorledes den fortsættende fonds overskud skal uddeles til formålene.

Det skal fremgå af vedtægten for den fortsættende fond, hvad fondene oprindeligt hed og størrelsen af fondenes kapital på sammenlægningstidspunktet.

En ikke-erhvervsdrivende fond kan sammenlægges med en erhvervsdrivende fond. Den fortsættende fond vil herefter være erhvervsdrivende.

Civilstyrelsen tillader ikke sammenlægning af en fond med en forening.