Erhvervelse af fast ejendom
Erhvervelse af fast ejendom

Pr. 9. juli 2018 overtager Civilstyrelsen kompetencen til bl.a. at træffe afgørelse i konkrete ansøgningssager efter erhvervelsesloven.

Alle henvendelser herom sendes til Civilstyrelsen.

 

Elektronisk:

Digital post eller til civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

 

Pr. post:

Civilstyrelsen, Toldboden 2, 2. sal, 8800 Viborg