Retsinformation
At læse dokumenter i Retsinformation

I Retsinformation kan man finde dansk lovgivning, men at læse og forstå en lovtekst kan dog være en vanskelig opgave, og ofte er det endda heller ikke tilstrækkeligt blot at læse en enkelt lovtekst, når man skal finde svar på et bestemt juridisk problem.

Bemærk venligst:

  • Retsinformation giver brugerne adgang til at finde og læse love og regler mv., men Retsinformation indeholder blot reglerne i deres autentiske form. Reglerne er altså ikke kommenterede eller på anden måde forsynet med oplysninger, der gør reglernes indhold nemmere at forstå.
  • Civilstyrelsen, Retsinformation kan ikke give brugerne af Retsinformation juridisk hjælp.
  • Civilstyrelsen, Retsinformation kan ikke svare på spørgsmål vedrørende indholdet af love og regler.
  • Er man i tvivl om, f.eks. hvordan en bestemt lovs regler skal forstås, eller ønsker man blot i øvrigt oplysning om, hvilke regler der gælder i en bestemt situation, kan man f.eks. rette henvendelse til det ministerium, der beskæftiger sig med den pågældende lovgivning.

Systematik

Retsinformation er bygget op således, at alle forskrifter, såvel hoved- som ændringsforskrifter, bliver lagt ind på hjemmesiden som selvstændige dokumenter. Hvis der f.eks. er en ændring til en lov, vil ændringsloven således ikke blive indarbejdet i den oprindelige lov, men vil blive lagt ind i Retsinformation som et selvstændigt dokument.

Når ændringsloven bliver lagt ind i Retsinformation, vil der dog blive skabt et link til den lov, der ændres i. Dette link vil fremgå af feltet ”Senere ændringer til forskriften” øverst i det vindue, som den ændrede lov vises i.

Det er således nødvendigt at sammenholde loven med de senere ændringslove for at se lovens fulde og gældende tekst. 

Hvis loven f.eks. bliver ophævet og afløst af en helt ny lov, vil der i Retsinformation på den ophævede lov være placeret et link til den nye lov. Dette link vil også fremgå af feltet ”Senere ændringer til forskriften” øverst i det vindue, som den ophævede lov vises i. Derudover vil den ophævede lov være markeret historisk. Skærmbilledet for en historisk forskrift er grønt og påført teksten: ”Historisk forskrift”.

Hvor lang tid tilbage er der dokumenter i Retsinformation

Man skal være opmærksom på, at ikke alle love, bekendtgørelser m.v. kan findes i Retsinformation.  Da Retsinformation blev oprettet (ca. 1985-1989), indlagde ministerierne alene de forskrifter, som dengang var gældende. Det er derfor alene disse forskrifter, hvad enten de i dag er gældende eller ej, samt alle forskrifter, der siden er blevet udstedt, som findes i Retsinformation.