Retsinformation
 

Få Lovtidende App på din mobil og tablet

Nu kan du få Lovtidende App på din smartphone eller tablet. Når du henter vores app, får du alle de seneste kundgørelse fra lovtidende.dk - og kan søge i alle dokumenter på lovtidende.dk

Lovtidende App til iPhone/iPad (åbner i iTunes)

Lovtidende App til Android (på Android Market)

 

Retsinformations opgaver

 

Retsinformation er et kontor i Civilstyrelsen. Kontorets hovedopgaver består i udgivelsen af Lovtidende samt udviklingen og driften af Retsinformations brugersystem.

Retsinformation har ansvaret for redaktion og udgivelse af Lovtidende. Ansvaret for udformningen og indholdet af forskrifterne i tidenderne er alene den myndigheds, som begærer den pågældende forskrift optaget.

Retsinformation vejleder myndighederne om praktiske spørgsmål i forbindelse med offentliggørelse af forskrifter i tidenderne. Retsinformation hjælper så vidt muligt myndighederne vedrørende lovtekniske spørgsmål, der er knyttet til udstedelsen af administrative forskrifter.

Retsinformation yder også hjælp til søgning i Retsinformations databaser, men kan ikke yde brugere af Retsinformation juridisk hjælp eller svare på spørgsmål vedrørende indholdet af love og regler. Sådanne spørgsmål skal f.eks. rettes til det ministerium som beskæftiger sig med den pågældende lovgivning.

Særlige afleveringsfrister (deadlines)

vejledning om afleveringsfrister (Lovtidende i elektronisk form) kan du finde de afleveringsfrister, som gælder for optagelse af forskrifter i Lovtidende.

I særlige tilfælde er det dog nødvendigt at fravige disse afleveringsfrister, f.eks. i forbindelse med årsskiftet eller skæve helligdage.

Såfremt der er ændringer i afleveringsfristerne, bliver disse ændringer oplyst her:

Julefrister 2018

Procedure for udarbejdelse af lov til optagelse i Lovtidende ved stadfæstelse i og udenfor statsråd