Hvordan søger jeg fri proces hos Civilstyrelsen?

I sager, hvor der ikke er en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen, og som ikke skal behandles af domstolene efter retsplejelovens § 327, skal en ansøgning om fri proces sendes til Civilstyrelsen.

En ansøgning skal indgives i så god tid, at Civilstyrelsen kan nå at træffe afgørelse i sagen, inden retssagen afsluttes ved retten i form af, at sagen hovedforhandles eller forliges.