Hvordan klager jeg?

Hvordan klager jeg over Civilstyrelsens afslag på fri proces?

Du kan klage over Civilstyrelsens afslag på fri proces til Procesbevillingsnævnet. Klagen sendes til Procesbevillingsnævnet.

En klage skal indgives inden 4 uger efter, at ansøgeren har fået meddelelse om afslaget, jf. retsplejelovens § 328, stk. 5. En klage skal endvidere indgives i så god tid, at Procesbevillingsnævnet kan nå at træffe afgørelse i sagen, inden retssagen afsluttes ved retten i form af, at sagen domsforhandles eller forliges.

Du kan ikke klage over Procesbevillingsnævnets afgørelser til en højere myndighed.

Hvem kan klage?

Det er kun den part, der har søgt og fået afslag på fri proces, der kan klage til Procesbevillingsnævnet. Du kan således ikke klage over, at din modpart i en retssag har fået fri proces.