Fri proces
Lovstof

Her kan du finde relevante love, bekendtgørelser og cirkulærer:

Bekendtgørelse nr. 637 af 11. juni 2014 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter

Bekendtgørelse nr. 638 af 11. juni 2014 om revisionsinstruks for tilskud omfattet af retsplejelovens § 323, stk. 7, og § 324

Vejledning nr. 9413 af 23. juli 2014 om omfanget af rådgivning på trin 1-3 i tilskudsberettigede retshjælpsinstitutioner og opgørelse ved ansøgning om tilskud

Bekendtgørelse nr. 1373 af 28. november 2018 om offentlig retshjælp ved advokater

Retsplejelovens kapitel 31 

Bekendtgørelse nr. 1372 af 28..november 2018 om fri proces

Bekendtgørelse nr. 109 af 11. november 1986 af den europæiske overenskomst af 27/1/1977 om formidling af ansøgninger om retshjælp med de tilføjelser, der følger af bekendtgørelse nr. 16 af 12. juni 2013

Lov nr. 940 af 20. december 1999 om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner med de ændringer, der følger af lov nr. 263 af 16. marts 2016