Erhvervelse af fast ejendom
Blanketter/Application forms

Nedenfor findes blanketter til brug for indsendelse af ansøgning om tilladelse til erhvervelse af henholdsvis helårsbolig og sekundærbolig i Danmark.

Ansøgningsskema til helårsbolig

Ansøgningsskema til sekundærbolig

Application form secondary dwelling

 

Application form all-year dwelling (under udarbejdelse/coming soon)