Erhvervelse af fast ejendom
Erhvervelse af fast ejendom

Pr. 9. juli 2018 overtog Civilstyrelsen kompetencen til bl.a. at træffe afgørelse i konkrete ansøgningssager efter erhvervelsesloven.

Det betyder, at fra og med den 9. juli 2018 skal ansøgninger om tilladelse til at erhverve fast ejendom fra personer, der ikke har fast bopæl i Danmark, og henvendelser herom rettes til Civilstyrelsen.

 

Elektronisk:

Digital post eller til civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

 

Pr. post:

Civilstyrelsen, Toldboden 2, 2. sal, 8800 Viborg