Justitsministeriet har udarbejdet følgende vejledning om anerkendelse af praktikophold på advokatområdet.