Udlevering af advokatbeskikkelse

Til brug for ansøgning om udlevering af advokatbeskikkelse indsendes følgende:

Udlevering af advokatbeskikkelse kan tidligst ske med virkning fra udleveringstidspunktet, hvorfor ansøgning om udlevering bør indgives i god tid, idet der må forventes en vis sagsbehandlingstid.

Det bemærkes, at udlevering af advokatbeskikkelse indebærer en pligt til at tegne en advokatansvarsforsikring og garanti, som er gældende fra og med datoen for udlevering af beskikkelsen. For nærmere information om pligterne som advokat kontakt Advokatsamfundet (www.advokatsamfundet.dk).