Advokatsager
Rettergangsfuldmægtige

Rettergangsfuldmægtige efter retsplejelovens § 260, stk. 6 

Efter retsplejelovens § 260, stk. 6, kan justitsministeren tillade, at ansatte i foreninger, interesseorganisationer og lignende, der virker som partsrepræsentanter i det arbejdsretlige system, kan møde for en part i byretten i retssager vedrørende løn og ansættelsesforhold, som foreningerne, interesseorganisationerne og lign. som mandatar udfører for deres medlemmer inden for foreningens interesseområde.

Til brug for Civilstyrelsen behandling af en ansøgning om tilladelse i henhold til retsplejelovens § 260, stk. 6, bedes følgende materiale indsendt:

  • Kopi af beviser for bestået dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen.
  • Dokumentation for ansættelse i forening, interesseorganisation eller lignende.

Hvis ansøgeren er beskikket som advokat, vil Civilstyrelsen i forbindelse med behandlingen af ansøgningen indhente en udtalelse fra Advokatrådet. 

Rettergangsfuldmægtige efter retsplejelovens § 260, stk. 7 

Efter retsplejelovens § 260, stk. 7, kan justitsministeren tillade, at forbrugerombudsmanden og ansatte i Forbrugerombudsmandens sekretariat kan møde for en part i byretten, landsretten og i Sø- og Handelsretten i retssager inden for Forbrugerombudsmandens virksomhed, hvor Forbrugerombudsmanden optræder som mandatar. 

Til brug for Civilstyrelsen behandling af en ansøgning om tilladelse i henhold til retsplejelovens § 260, stk. 7, bedes følgende materiale indsendt:

  • Kopi af beviser for bestået dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen.
  • Dokumentation for ansættelse i forening, interesseorganisation eller lignende.
  • Dokumentation for møderet for landsretten og for Sø- og Handelsretten efter bestemmelsen i § 133, hvis der søges om tilladelse til at møde i landsretten eller Sø- og Handelsretten i andre sager end sager omfattet af § 15, stk. 2, nr. 4.

Hvis ansøgeren er beskikket som advokat, vil Civilstyrelsen i forbindelse med behandlingen af ansøgningen indhente en udtalelse fra Advokatrådet.