Advokatsager
Forlængelse af antagelse som beneficeret advokat, autoriseret bobestyrer og bobehandler

Et meddelt beneficium eller en autorisation forlænges efter ansøgning for en ny 10-årig periode uden genopslag af hvervet, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning om forlængelse skal indgives til byretspræsidenten tidligst 1 år og 2 måneder og senest 1 år inden udløbet af det meddelte beneficium.

Civilstyrelsen kan dog behandle en ansøgning, der er indgivet til byretspræsidenten senere end 1 år inden udløbet af det meddelte beneficium, når fristoverskridelsen er rimeligt begrundet.

For beneficerede advokater og autoriserede bobestyrere og bobehandlere, der er antaget inden den 1. januar 2019, og som fylder 70 år, forlænges et meddelt beneficium eller en meddelt autorisation efter ansøgning for en periode på 10 år uden genopslag af hvervet, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten inden udgangen af den måned, hvori den beneficerede eller autoriserede advokat fylder 69 år, og kan tidligst indgives 2 måneder før.

Civilstyrelsen kan behandle en ansøgning, der er indgivet efter udløbet af den nævnte frist, når fristoverskridelsen er rimeligt begrundet. Manglende ansøgning medfører, at beneficiet eller autorisationen bortfalder ved udgangen af den måned, hvori indehaveren fylder 70 år.

Civilstyrelsen modtager indstilling til afgørelse fra byretten og landsretten, og træffer herefter afgørelse om imødekommelse af eller afslag på forlængelse af hvervet.