Deponering af advokatbeskikkelse

Ved deponering af advokatbeskikkelse skal det originale beskikkelsesdokument indsendes til Civilstyrelsen med anmodning om deponering. Navn, adresse og CPR-nummer skal i den forbindelse angives.

Beskikkelsesdokumentet deponeres fremadrettet eller med virkning fra den dato, Civilstyrelsen modtager anmodningen. Deponering kan således ikke ske med tilbagevirkende kraft.