Advokatsager
Pr. 1. januar 2016 overgik kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager på advokatområdet fra Justitsministeriet til Civilstyrelsen. Der henvises i den forbindelse til Justitsministeriets cirkulærebeskrivelse af 8. december 2015.

Der opfordres til, at ansøgninger om advokatbeskikkelser sendes i god tid, dog tidligst 3 måneder før betingelserne for beskikkelse er opfyldt.

Alle ansøgninger og øvrig post i konkrete sager på advokatområdet sendes til Civilstyrelsen

Elektronisk:

Digital post eller til civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

Pr. post:

Civilstyrelsen, Toldboden 2, 2. sal, 8800 Viborg