Udskriv sideSitemap


Civilstyrelsen

Organisation

Praktiske oplysninger

Sikker e-post

Henvendelser fra pressen

Behandling af personoplysninger

Selvbetjening blanketter

Civilstyrelsens værdigrundlag

Årsrapport

Resultatkontrakt


Fonde

Fondsmyndigheden

Hvad er en fond?

Hvordan stifter man en fond?

Fondens bestyrelse

Vederlag til bestyrelsen

Regnskab og revision

Fondens formue

Overskudsanvendelse og uddeling

Vedtægtsændringer

Sammenlægning af fonde

Opløsning af fonde

Fonde undtaget fra fondsloven

Ansøgning om legater

Skattemæssige forhold

Nye ændringer i fondsloven

Personret

Værgemål

Hvad er værgemål?

Hvordan søger man om værgemål?

Værgens opgaver og ansvar

Godkendelse af værgens dispositioner

Fratagelse af værgebeskikkelse

Bestyrelse og anbringelse af formuen

Regnskab og revision

Værgens vederlag

Fremtidsfuldmagter

Båndlæggelse

Hvad er båndlæggelse?

Formueforvaltning

Anbringelse af formuen i fast ejendom

Frigivelse af formuen

Lovstof

Regler om ikke erhvervsdrivende fonde

Regler om værgemål

Regler om fremtidsfuldmagter

Regler om båndlæggelse

Godkendte forvaltningsafdelinger


Fri proces

Fri proces i Danmark

Retshjælpsforsikring

Fri proces ved domstolene

Økonomiske betingelser

Rimelig grund

Principielle sager

Virkningerne af fri proces

Hvordan søger jeg fri proces hos Civilstyrelsen?

Fuldmagt

Hvad skal jeg indsende?

Hvordan klager jeg?

Fri proces i udlandet

Retshjælp ved internationale klageorganer

Offentlig retshjælp ved advokater

Retshjælpsinstitutioner

Beretninger

Liste over institutioner

Lovstof

Fri proces' blanketter

English: Legal aid


Retsinformation

Hvad er Retsinformation

At læse dokumenter i Retsinformation

Hvad omfatter pligtafleveringen

Konkrete afgørelser i Retsinformation

Lovtidende

Retsinformations blanketter


Advokatsager

Ansøgning om advokatbeskikkelse

Ansøgning om forhåndsgodkendelse

Deponering af advokatbeskikkelse

Udlevering af advokatbeskikkelse

Rettergangsfuldmægtige

Foreign lawyers in Denmark

Vejledning om anerkendelse af praktikophold på advokatområdet


Erhvervelse af fast ejendom

Erhvervelse af fast ejendom

Erhvervelse af helårsbolig

Erhvervelse af sekundærbolig

Foreign citizens' acquisition of real property

Acquisition of all-year dwellings in Denmark

Acquisition of secondary dwellings in Denmark

Blanketter/Application forms


Sitemap

Alfabetisk index


English